Ghid proceduri operaționale

Manual de implementare a sistemului de control intern managerial

Procedură operațională administrare pagina WEB a instituției

Procedură operatională privind activitățile sistemului informatic

Asistența în sala de nașteri a unei persoane desemnate în timpul nașterii