Procese verbale aferente anului 2016

Proces verbal de şedinţă în data de 28.01.2016

Ordinea de zi :

  1.  Organizarea şedinţlor C.E.;
  2. Analiza raportului anual al C.E. şi analiza chestionarelor de evaluare/feedback pacientului/aparţinătorului;
  3.  Sesizarea online nr. 1764 (juristul precizează că sesizarea a fost trimisă spre soluţionare la I.S.U. Sibiu, întrucât rezolvarea ei nu este de competenţa spitalului);
  4. Analiza privind Ordinul nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV”Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

 

Proces verbal de şedinţă în data de 29.02.2016

Ordinea de zi :

  1. Avizarea proiectului de hotărâre a Comitetului Director al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu pentru modificarea şi completarea Regulamentului intern, în baza Legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun , cu modificările care vor intră în vigoare la data de 17.03.2016.

 

Soluţionare : s-a emis hotărârea cu nr. 5786/01.03.2016

 

Proces verbal de şedinţă în data de 27.04.2016

Ordinea de zi :

  1. Propunere studiu clinic privitor la hernia de disc în colaborare cu Centrul Universitar Bucureşti

Soluţionare:  S-a aprobat studiul clinic cu unanimitate de voturi şi s-a trimis spre avizare la Comisia de Etică, Deontologie medicală şi Disciplinară al SCJUS

 

Proces verbal de şedinţă în data de 29.06.2016

Ordinea de zi :

  1. Propuneri de îmbunătăţire a activităţii Consiliului de Etică;

 

Soluţionare:S-a subliniat necesitatea ca fiecare şef de clinică/ departament/compartiment/birou trebuie să urmărească activitatea personalului din subordine şi din punct de vedere deontologic sau/şi moral, să ia măsuri pentru a evita acest tip de abatere şi să aducă la cunoştinţa conducerii spitalului eventualele derogări de la principiile sus-menţionate.

Proces verbal de şedinţă în data de 20.07.2016

Ordinea de zi :

  1. Analiza sesizării nr. 16242/06.07.2016

Soluţionare:  informare manager nr. 17429/21.07.2016.

 

Proces verbal de şedinţă în data de 31.10.2016

Ordinea de zi :

  1. Analiza sesizării nr.23862/17.10.2016

Soluţionare: emitere aviz nr. 24987/01.11.2016