Protocoale de colaborare încheiate de SCJU Sibiu cu societăţi de îngrijiri medicale la domiciliu din jud. Sibiu:

– protocol de colaborare cu S.C. Med SRL; Sibiu . B-dul Victoriei nr. 28., tel 0269206086

– protocol de colaborare cu Fundaţia “Crucea Alb – Galbenă din România, filiala Sibiu, str. Pompeiu Onofreiu nr. 7, ap.12, tel 0269211903, 0788150500, http://www.cag.ro/ .