Istoria aşezămintelor spitaliceşti din Sibiu începe la jumătatea anului 1292 şi continuă până în zilele noastre. De-a lungul timpului “Spitalele Sibiului” au avut mai multe locaţii şi mai multe modele de organizare. Spitalul Public a fost inaugurat în 1857 şi, de atunci, desfăşoară o activitate intensă, subliniată permanent de documentele vremii.

În prezent, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale (preventive, curative, de recuperare şi paleative) şi care participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei. Organizarea şi funcţionarea instituţiei este realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu se află sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, în baza Hotărârii nr. 93/2010 a Consiliului Judeţean Sibiu. SCJU Sibiu are un număr de 1054 de paturi pentru spitalizare continuă şi 50 de paturi pentru spitalizare de zi.

Sediul SCJU Sibiu este în Sibiu, B-dul. Corneliu Coposu nr. 2 – 4, cod poştal 550245. Telefonul instituţiei este 0269/215050, fax-ul: 0269/215434, pagina web: www.scjus.ro. Spitalul este organizat in sistem multipavilionar, format din 20 de pavilioane dispersate în trei locaţii diferite, având suprafaţa incintei de aprox. 58.000 mp.

În cadrul unităţii noastre sanitare sunt deserviţi pacienţii întregului judeţ precum şi pacienţi din judeţe limitrofe cum sunt: Vâlcea, Alba sau Braşov. Medicii şi personalul sanitar de îngrijire au o ţinută profesională şi morală de înaltă calitate, în acest sens remarcându-se rezultatele obţinute.

Misiune

Preocuparea permanentă a instituţiei noastre este de a acorda servicii medicale de înaltă calitate, în conformitate cu normele şi reglementările legale în vigoare. Prin urmare, toate eforturile SCJU Sibiu sunt direcţionate către realizarea misiunii instituţiei: asigurarea şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei printr-o activitate medicală de calitate, în condiţii civilizate. În acest sens, ne dorim să fim în primul rând un partener de încredere al cetăţenilor, în condiţii de stabilitate, profesionalism şi eficienţă.

Viziune

Prin faptul că oferim o gamă completă de servicii medicale de cea mai bună calitate, prin preocuparea pentru inovaţie, dezvoltare şi cercetare dar şi prin derularea activităţii în mod transparent, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este o instituţie sanitară cu relevanţă la nivel regional. De aceea, ne dorim ca acest statut să fie construit mai departe şi permanent îmbunătăţit prin încredere din partea populaţiei deservite, prin creşterea gradului de satisfacţie al acesteia, prin promptitudinea şi eficienţa serviciilor furnizate, argumente care să conducă la acoperirea cerinţelor locale şi regionale iar activitatea spitalului să se situeze an de an la parametri superiori. În acest sens, perfecţionarea este cuvântul de ordine în cadrul instituţiei noastre, interesele pacientului fiind permanent prioritare.

Valori

În cadrul celei mai mari unităţi spitaliceşti a judeţului funcţionează secţii acoperind întreaga gamă de specialităţi medicale, un Ambulatoriu de Specialitate integrat, recent modernizat şi utilat, Unitatea de Primiri Urgenţe, mai multe laboratoare şi două farmacii cu circuit închis. Unitatea de Primiri Urgenţe Sibiu (U.P.U.) este singura unitate de profil din judeţ care poate acoperi întreaga listă de afecţiuni şi le poate trata cu maximă eficacitate.

În vederea realizării misiunii şi atingerii obiectivelor instituţiei, SCJU Sibiu acordă permanent o atenţie deosebită resurselor umane, care reprezintă principalul pilon de susţinere a activităţii derulate şi au un rol decisiv în acest sens.

Medicii şi personalul sanitar de îngrijire se remarcă prin ţinuta profesională şi morală deosebită, reflectată de rezultatele obţinute. De aceea, acoperirea cu personal de specialitate a posturilor vacante şi perfecţionarea personalului existent reprezintă unul din punctele cheie ale activităţii instituţiei. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este totodată bază de învăţământ pentru Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi numeroşi absolvenţi ai acesteia au avut oportunitatea de a-şi începe cariera în cadrul instituţiei noastre, de aici pornind practic viitorul medicinii sibiene.

În ultimii ani, SCJU Sibiu a traversat un amplu şi complex proces de modernizare a mai multor secţii clinice, a Ambulatoriului şi a Unităţii de primiri Urgenţe, fapt care a dus la înregistrarea unui salt calitativ semnificativ, atât pentru personalul medical dar mai ales pentru pacienţi, prin prisma condiţiilor superioare de cazare şi tratament. Mai mult, în urma modernizării şi dotării cu aparatură, instituţia noastră spitalicească este un mediu de lucru deosebit de atractiv pentru profesioniştii din domeniu, de la medicii primari şi specialişti, până la rezidenţi, personalul mediu sanitar şi echipa administrativă. Valorile principale care constituie fundamentul îndeplinirii obligaţiilor profesionale ale angajaţii instituţiei sunt competenţa, integritatea, obiectivitatea, inovaţia şi flexibilitatea. De aceea, angajaţii sunt cei care conferă valoare şi succes instituţiei şi beneficiază, la rândul lor, de statutul şi importanţa acesteia, relaţia fiind una reciproc avantajoasă, eforturile manageriale concentrându-se în direcţia sprijinirii profesioniştilor care activează în cadrul unităţii noastre şi creării celor mai bune condiţii de lucru, bineînţeles cu efecte favorabile asupra beneficiarilor direcţi: cetăţenii judeţului Sibiu.