Procedura de acces a reprezentanților mass-media în spital este următoarea:

1. în cazul unor evenimente deosebite pentru care reprezentații mass – media solicită acces în incinta unității sanitare (accidente rutiere, accidente de muncă, calamități naturale, etc.), jurnaliștii trebuie să solicite accesul în spital către persoana responsabilă cu activitatea de relații publice și/sau către conducere.

2. accesul în spital, pentru orice fel de informație solicitată în condițiile legii sau pentru înregistrări audio-foto-video în scop jurnalistic, se poate face numai cu avizul managerului sau al șefului de secție, în intervalul de timp precizat de aceștia, reprezentanții mass-media fiind însoțiți de către purtătorul de cuvânt sau o altă persoană desemnată în acest sens, în limita programului de lucru al acestora;

3. reprezentații mass media au acces în spital pe un traseu anterior stabilit (de regulă intrarea principală, în zona UPU triaj) sau prin alte locații stabilite de responsabilul de comunicare și conducerea spitalului) și comunicate în timp util;

4. Informațiile privind starea pacienților se vor acorda după:
a. stabilizarea pacienților și obținerea unui diagnostic de internare. Toate informațiile solicitate de mass – media vor fi comunicate de către purtătorul de cuvânt sau de medicul-șef de gardă. Toate informațiile solicitate vor fi date sub rezerva codului deontologic și în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu Legea 46/2003 privind drepturile pacientului și cu Regulamentul nr. 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR);
b. declarațiile audio-video vor fi date în același timp pentru toți reprezentanții mass-media;
c. declarațiile despre evoluția stării de sănătate a pacienților, ulterioară internării acestora, se fac de către purtătorul de cuvânt și/sau medicii șefi de secție/medicii curanți sub rezerva codului deontologic și în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu Legea 46/2003 privind drepturile pacientului și cu Regulamentul nr. 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR);
d. filmarea, fotografierea sau înregistrarea audio a pacienților în scop jurnalistic se face doar cu acordul scris pacienților și dacă starea de sănătate a acestora le permite;

5. informațiile ce țin de reabilitarea/modernizarea spitalului, construcții, transformări, modificări structură, investiții și dotări vor fi furnizate mass-mediei prin purtătorul de cuvânt al spitalului și/sau conducerea instituției;

6. presa are acces neîngrădit în situația în care însoțește o delegație oficială (președinte, ministru, secretar de stat, etc.), cu acordul acestora;