Calendarul concursului pentru ocuparea postului de manager

al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu – noiembrie  2013

11 octombrie 2013 publicarea anunţului privind concursul în ziarul „Viaţa medicală” şi pe site-ul spitalului;
07  – 12 noiembrie 2013 depunerea dosarelor de înscriere;
13  noiembrie 2013 analizarea dosarelor şi afişarea rezultatelor;
14 noiembrie 2013 depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor;
15 noiembrie 2013 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
18  noiembrie 2013 test-grilă de verificare a cunoştinţelor şi afişarea rezultatelor;
19 noiembrie 2013 depunerea contestaţiilor la testul-grilă, soluţionarea acestora şi afişarea rezultatelor;
 20 noiembrie 2013 susţinerea proiectului de management şi interviul de selecţie;

–  afişarea rezultatelor;

21  noiembrie 2013 depunerea contestaţiilor la rezultatul final;
22  noiembrie 2013 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor definitive;
25 noiembrie 2013 solicitarea consiliilor de administraţie adresată preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu pentru emiterea dispoziţiilor de numire în funcţie a managerilor;
26 noimbrie emiterea dispoziţiei de numire în funcţie a managerului