Calendarul concursului pentru ocuparea postului de manager

al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu – ianuarie 2013

4 decembrie 2012 publicarea anunţului privind concursul în ziarul „Viaţa medicală” şi pe site-ul spitalului;
17 – 19 decembrie 2012 depunerea dosarelor de înscriere;
20 decembrie 2012 analizarea dosarelor şi afişarea rezultatelor;
21 decembrie 2012 depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor;
27 decembrie 2012 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
7 ianuarie test-grilă de verificare a cunoştinţelor şi afişarea rezultatelor;
8 ianuarie depunerea contestaţiilor la testul-grilă, soluţionarea acestora şi afişarea rezultatelor;
9 ianuarie susţinerea proiectului de management şi interviul de selecţie;

–  afişarea rezultatelor;

10 ianuarie depunerea contestaţiilor la rezultatul final;
11 ianuarie soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor definitive;
14 ianuarie solicitarea consiliilor de administraţie adresată preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu pentru emiterea dispoziţiilor de numire în funcţie a managerilor;
15 ianuarie emiterea dispoziţiei de numire în funcţie a managerului