• Decizia nr. 273/06.03.2015 pentru desemnarea secretarului C.E. şi a consilierului juridic – membru al C.E. ;
  • Decizia nr.315/23.03.2015 pentru sabilirea datei şi constituirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de vot pentru alegerea Consililui de etică;
  • Proces verbal nr.7986/24.03.2015 la numărarea voturilor exprimate cu ocazia alegerii membrilor Consiliului de etică al S.C.J.U.S şi anexele 1,2,3,4,5,6,7;
  • Decizia nr. 358/25.03.2015 pentru stabilirea componenţei nominale a C.E.;
  • Invitaţia nr. 11617/05.05.2015 către Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor Bucureşti şi Invitaţia nr. 11618/05.05.2015 către Asociaţia Transplantaţilor din România;
  • Decizia nr. 512/14.05.2015 pentru completarea componenţei nominale a C.E.;

 

Componenţa consiliului Etic:

     Dr. Săceleanu Vicenţiu – preşedinte

     Asist.univ.dr. Bărbulescu Bogdan – membru premanent

     Dr. Beca Corina – membru permanent

     As. med. Resiga Liviu – membru permanent

     As. med. Ghinoiu Laurenţiu – membru permanent

     Ref. spec. Cioată Denisa – secretar C.E.

     Vîlcu Neluţ –  reprezentant al Asociaţiei Transplantaţilor din România, membru permanent

     Conf. Univ. Dr. Grigore Nicolae – membru supelant

     Dr. Băcilă Emil – membru supelant

     Dr. Lazăr Delia – membru supelant

     As. med. Maftei Liliana – membru supelant

     As. med. Bădilă Maria – membru supelant

     Cons. Juridic Crăciun Emanuel – membru supelant secretar C.E.

     Vintilă Sorin – reprezentant al Asociaţiei Transplantaţilor din România, membru supelant