Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda:

a)cerere de inscriere;

b)copia actului de identitate;

c)copia legalizata  a diplomei de licenta sau echivalenta;

d)copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii.

e)copie legalizata dupa documentele care sa ateste calitatatea de cadru universitar sau de medic primar si dupa documentele care sa ateste absolvirea unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin Ordin al Ministrului Sanatatii;

f)curriculum vitae;

g)adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata ;

h)cazierul judiciar

i)adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;

j)declaratia pe  propia raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa.

k)copia legalizata dupa actele care atesta schimbarea numelui , dupa caz;

l)proiectul de management realizat de candidat, depus intr-un plic sigilat.