E-mail pentru transmiterea reclamațiilor cu privire la încălcarea confidențialității datelor personale : dpo@scjus.ro