• Descrierea situaţiei actuale a spitalului – 12,5 puncte

a. Misiunea spitalului

b. Evaluarea mediului extern

c. Evaluarea mediului intern

  • Analiza SWOT a spitalului  – 12,5 puncte
  • Viziunea privind dezvoltarea instituţiei şi poziţia acesteia în cadrul sistemului de sănătate local – regional – 12,5 puncte
  • Obiective generale şi specifice – 12,5 puncte

a. Pe termen scurt (1 an)

b. Pe termen mediu (3 ani)

  • Activităţi propuse – 12,5 puncte

a. Definire

b. Priorități ierarhizate – termene de punere în aplicare

c. Resurse necesare – umane, materiale, financiare

d. Responsabilițăți

 

  • Rezultate aşteptate – 12,5 puncte.
  • Monitorizare – evaluare (procedură, indicatori) – 12,5 puncte
  • Sinteza proiectului – 12,5 puncte.