E-mail: cvasic@scjus.ro

Amenajarea Centrului de Cercetare CVASIC

Pentru crearea unui astfel de centru  de cercetare,  în concordanță cu direcțiile de cercetare pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu le va aborda pe termen mediu și lung, este necesară amenajarea unor spatii de lucru adecvate, care să respecte condițiile de protecţie, igienă și de mediu necesare desfășurării acestui tip de cercetare. Aceste amenajări vor consta în zugrăveli, înlocuiri de uși și ferestre, pardoseli, înlocuire prize, corpuri iluminat, uși cu acces securizat etc..

Centrul de Cercetare CVASIC va avea urmatoarele compartimente:

a) compartiment de cercetare non invazivă , cu următoarele laboratoare :

 • laborator de ecografie cardiacă transtoracică și transesofagiană;
 • laborator explorări funcționale

b) compartiment de terapie intensivă

Echipa Coordonatoare

 • Medic Coordonator – Dr.Teodoru Minodora

Laboratorul de Angiografie si Cateterism Cardiac

Laboratorul de Angiografie si Cateterism Cardiac se afla la parterul cladirii Maternitatii si este coordonat de doctor Bitea Cornel Ioan, medic primar cardiolog cu competente in cardiologie interventionala si implantarea de stimulatoare si defibrilatoare cardiace, doctor in medicina.

In cadrul Laboratorului de Angiografie isi desfasoara activitatea si doctor Catrina Iulia Bianca, medic specialist cardiolog cu competenta in implantarea de stimulatoare si defibrilatoare cardiace.

Laboratorul de Angiografie este dotat cu aparatura medicala de ultima generatie cu ajutorul careia se pot realiza, in mare parte, proceduri ce sunt efectuate si in alte centre nationale: proceduri de diagnostic si tratament a bolii coronariene si arteriale periferice: coronarografii, angiografii periferice, angioplastii coronariene prin implantare de stent, angioplastii coronariene facilitate prin litotritie intracoronariana si rotablatie, imagistica intracoronariana.

Totodata, in cadrul Laboratorului se realizeaza proceduri de implant de stimulatoare, defibrilatoare si resincronizatoare cardiace, aducand beneficii in cresterea calitatii vietii pacientilor diagnosticati cu tulburari de ritm si conducere si insuficienta cardiaca.

Beneficiile aduse de Laborartorul deAngiografie si Cateterism Cardiac sunt urmatoarele:

· Beneficii stiintifice:

o Cresterea capacitatii de diagnostic in bolile cardiovasculare

o Crearea unor noi standarde terapeutice pe diverse boli cardiovasculare si a unor terapii noi

o Dezvoltarea de cooperari interdisciplinare in medicina cardiovasculara

o Stimularea pregatirii tinerilor medici

o Sincronizarea metodelor de tratament cu frontul stiintific European

o Imbunatatirea competentelor si specializarea resurselor umane in practica medicala

· Beneficii economice:

o Cresterea calitatii si diversificarea actului medical in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, in acord cu tendintele pe plan European

o Scaderea costurilor de spitalizare si a perioadei de spitalizare

· Beneficii sociale

o Scaderea morbimortalitatii cauzate de bolile cardiovasculare

o Ameliorarea starii de sanatate a populatiei

o Cresterea sperantei de viata a populatiei

o Cresterea calitatii vietii a populatiei

Materialele sanitare necesare pentru tratamentul bolilor cardiovasculare sunt achizitionate din fondurile spitalului si totodata, cu fonduri alocate de Casa De Asigurari de Sanatate prin Programul National de Boli Cardiovasculare contractat de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.

Programele Nationale derulate in cadrul spitalului sunt:

· Programul National de Dilatari Percutane: tratamentul stenozelor arteriale severe prin implantare de stent

· Programul National-implantare de stimulatoare cardiace: tratamentul bolilor de ritm si conducere

· Programul National-implantare de defibrilatoare cardiace: preventia mortii subite

· Programul National-implantarea de stimulatoare de resincronizare cardiaca (stimulatoare tricamerale): tratamentul insuficientei cardiace a pacientiilor cu fractie de ejectie sever depreciata.

Centrul de cercetare invazivă și non-invazivă în domeniul patologiei cardiace și vasculare la adult - CVASIC

PROIECT COFINANȚAT PRIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiectul “Centru de cercetare invazivă și non-invazivă în domeniul patologiei cardiace și vasculare la adult” (CVASIC) iși propune să dezvolte, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, un Centru de cercetare a patologiei cardiovasculare.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de cercetare – dezvoltare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu în domeniul medicinii cardiovasculare, într-un interval de 1 an de la finanțarea proiectului.

Necesitatea proiectului

Achiziționarea de echipamente ultra performante, de ultimă generaţie, va permite dezvoltarea de teme de cercetare ale căror potențiale rezultate vor avea impact direct asupra îmbunătățirii sănătăţii populației, prin reducerea incidenței mortalităţii cardio-vasculare. Ne referim aici la identificarea unor noi proceduri de diagnostic și tratament în domeniul patologiei cardio-vasculare.

Necesitatea creării unui centru de cercetare în patologia cardio-vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu rezidă din faptul că bolile cardio-vasculare sunt responsabile anual de aproximativ 30% din decesele de pe glob. 80% dintre acestea au loc în zonele cu venit mic şi mediu, care înglobează 85% din populația globului. Patologia cardio-vasculară reprezintă în prezent principala cauză a mortalităţii în rândul populației adulte la nivel mondial şi național. Patologia vasculară (coronariană, cerebrală și periferică), hipertensiunea arterială și hipertensiunea pulmonară sunt, în ordine, principalele entități patologice întâlnite în domeniul medicinei cardio-vasculare.

Scopul CVASIC

Înființarea centrului și dotarea lui cu echipamente de diagnostic invaziv, paraclinic şi de laborator ultra performante,  va contribui la creşterea semnificativă a calității cercetărilor efectuate în domeniu medical, la creşterea capacității de Cercetare-Dezvoltare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu şi va aduce cercetarea românească la aceleași standarde cu cele internaționale.

Centrul  de cercetare în patologia cardio-vasculară este conceput să funcționeze integrat, după modele similare din UE și SUA,  urmând a fi conectat la rețelele europene şi mondiale de cercetare, oferind practic tinerilor cercetători şi doctoranzi din țară sau din străinătate posibilitatea de a se forma şi de a studia la cele mai înalte standarde în domeniu. Odată creat, acest centru de cercetare și diagnostic în domeniul patologiei cardio-vasculare va contribui la dezvoltarea unui mediu de cercetare, care să asigure sustenabilitatea acestor proiecte și parteneriate, iar prin recunoaşterea sa se va realiza și îmbunătăţirea calității sistemului medical.  Se urmărește, de asemenea, integrarea centrului nou creat în programele medicale naţionale de rezidențiat și supra-specializare, dar și în cele internaționale.

Beneficii Științifice

După implementarea proiectului se estimează că domeniul ştiinţific în patologia cardio-vasculară se va îmbunătăţi prin:

 •  creşterea  capacității de cercetare și diagnostic în bolile cardio-vasculare;
 •  crearea de noi terapii în urma analizei comparative invazivă, paraclinică și de laborator până la nivel celular, a tipurilor de substanţe ce acționează la nivel cardiovascular;
 •  crearea  unor  noi standarde terapeutice pe diverse boli cardio-vasculare și a unor terapii noi;
 •  dezvoltarea de cooperări interdisciplinare de cercetare în medicina cardio-vasculară (medici clinicieni, farmacologi, specialişti în biologie celulară, anatomopatologi);
 •  stimularea pregătirii tinerilor cercetători și doctoranzi;
 •  sincronizarea metodelor de tratament cu frontul ştiinţific european în centre regionale  şi internaționale multidisciplinare;
 •  îmbunătăţirea competențelor şi specializarea resurselor umane din cercetarea şi practica medicală.

Beneficii Economice

Din punct de vedere economic, estimăm că valoarea adăugată se va realiza prin:

 •  creşterea  calității şi diversificarea actului medical prin înființarea și dotarea de laboratoare de cercetare în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, în acord cu tendinţele  pe  plan European;
 •  scăderea costurilor de spitalizare și a perioadei de tratament;
 •  atragerea fondurilor alocate la nivel național și internaţional către susținerea cercetării în acest domeniu, reducerea costurilor totale în domeniul sănătăţii publice, ameliorarea stării de sănătate a populației şi promovarea competitivității economice, ceea ce corespunde implementării conceptului Dezvoltării Durabile în Regiunea de Dezvoltare Centru;
 •  stimularea cererii de inovare pentru sectorul productiv farmaceutic și cel medical precum și creșterea investițiilor private în cercetare;

Beneficii Sociale

Din punct de vedere social, estimăm că valoarea adăugată se va realiza prin:

 •  scăderea morbimortalității cauzată de bolile cardio-vasculare la adult;
 •  ameliorarea stării de sănătate a populației;
 •  creşterea speranței de viață a populației.

Infrastructura nou creată va îmbunătăţi calitatea sistemului medical local și național, prin recunoaşterea ca centru de cercetare și diagnostic în domeniul patologiei cardio-vasculare la adult, cercetarea interdisciplinară clinica și paraclinică  pe probleme concrete cu aplicabilitate imediată sau de viitor, în scop diagnostic și terapeutic, cu posibilitatea dezvoltării ulterioare de cercetări în parteneriate strategice cu companii farmaceutice românești sau europene sau cu alte centre de cercetare în Romania sau UE, în cadrul programelor cadru europene.

Obiectiv Strategic al Spitalului Clinic de Urgență Sibiu

Proiectul propus face parte din infrastructura Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, fiind, conform strategiei instituționale, unul din obiectivele strategice de dezvoltare integrată ale instituției. Între acestea amintim:

 • Creşterea vizibilității internaționale a colectivelor de cercetare universitare interdisciplinare cu activitate integrată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, în conformitate cu Metodologia din 2007, aprobată de Ordinul Ministrului Sănătăţii 1515/2007, în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale și instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv între Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și Facultatea de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, alte centre universitare și spitale clinice din România și alte state europene.
 • Abordarea unor domenii noi de cercetare in procesul de învăţământ universitar și postuniversitar, care se desfășoară în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și colaborarea interdisciplinară cu ULBS și alte universităţi și spitale clinice din țară și UE;
 • Evidențierea valorii științifice a rezultatelor cercetărilor fundamentale și aplicate din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu în programele de C-D-I europene prin creşterea numărului de articole indexate ISI/Medline, participarea la congrese și conferinţe științifice, elaborarea de protocoale de cercetare proprii și în colaborare cu oameni de ştiinţă recunoscuți la nivel național și/sau internaţional pentru aportul lor la dezvoltarea metodelor noi de diagnostic, tratament și cercetare, cu reducerea decalajelor față de instituții de cercetare din UE;
 • Dezvoltarea de activităţi și infrastructuri de cercetare – dezvoltare la nivel regional cu impact social și economic, prin dezvoltarea unor centre de cercetare și management integrat, prin amenajarea și dotarea cu echipamente și tehnologie de vârf, corespunzătoare standardelor europene.

Conform strategiei de dezvoltare instituțională, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu se va constitui într-un centru de referinţă care să organizeze ştiinţific, medical și logistic monitorizarea pacienților, necesitate imperioasă pentru integrarea României în Programele Europene de cercetare-dezvoltare și management eficient în sectorul de sănătate publică, cu impact imediat în reducerea semnificativă a costurilor de îngrijire, tratament și monitorizare activă, creșterea supraviețuirii și calității vieţii pacienților, crearea de noi locuri de muncă și instruirea selectivă a personalului angajat pentru realizarea simultană a dezideratelor de cercetare și management.