E-mail: nefrologie@scjus.ro

Compartimentul de Nefrologie a fost înființat împreună cu Unitatea de dializă în anul 1990, acestuia fiindu-i alocat 13 paturi în cadrul secției Medicală 1.

În anul 1996 cele 2 compartimente s-au regăsit într-o singură secție – Nefrologie-Hemodializă, funcționând în acest fel până în anul 2003, când compartimentul de Nefrologie a fost realocat Clinicii Medicală 1, iar Centrul de Hemodializă a devenit de sine stătător.

Începând cu anul 1998, în cadrul compartimentului,  s-a inițiat o nouă procedură de supleere a funcției renale – Dializa peritoneală.

Începând cu anul 2023, odată cu modificările structurii organizatorice ale Spitalului, Compartimentul de Nefrologie a devenit de sine stătător, acesta având denumirea de ”Compartiment Clinic de Nefrologie și Dializă Peritoneală”.

Compartimentul are 17 de paturi, dispuse în 4 saloane modernizate, cu grup sanitar propriu, dintre care 3 paturi sunt destinate compartimentului Dializă peritoneală.

Asigură asistență medicală:

 • În diagnosticul și tratamentul nefropatiilor glomerulare, tubulo-interstițiale, nefropatii diabetice, etc
 •  În terapia nefrologică complexă  pentru Boala renală cronică atât  în stadii inițiale cât și terminale,
 • În  investigația și tratamentul insuficienței  renale acute
 • În inițierea și monitorizarea pacienților tratați prin dializă peritoneală

Medicii compartimentului asigură consultații de specialitate la solicitarea secțiilor spitalului și în Serviciul UPU.

Pacienții externați sunt monitorizați de către medicii din cabinetul de Nefrologie din Ambulatoriul spitalului (Policlinica) și beneficiază de tratament gratuit, specific patologiei nefrologice,  prin Programele Naționale de Sănătate.

Datorită activității strâns dependente a celor 2 compartimente (Nefrologie și Dializă), medicii curanți activează în ambele secții.

Încadrarea cu personal a Centrului de Hemodializă

Echipa de medici:

 • Popa Livia-Mirela – medic primar Nefrologie și Medicină Internă – medic coordonator
 • Cotârlă Liviu – medic primar Medicină Internă, specialist Nefrologie
 • Mitea Sorin – medic specialist Nefrologie și Medicină Internă
 • Popa Livia – medic specialist Nefrologie și Medicină Internă

Asistent medical coordonator – Nistor Mihaela Alexandra

Activitate științifică și de pregătire profesională

În cadrul Compartimentului de Nefrologie se desfășoară pregătire academică adresată studenților din cadrul Facultății de Medicină ”Victor Papilian” Sibiu:

 • Anul V Medicină Generală, prin îndrumarea stagiilor practice și teoretice de Nefrologie
 • Anul III Medicină Dentară prin susținerea cursurilor de Medicină Internă
 • Anul II Asistență Medicală Generală – stagii practice și teoretice – Îngrijiri calificate în Nefrologie
 • Pregătirea postuniversitară a rezidenților din specialitățile: Medicină Internă, Cardiologie, Boli Infecțioase, Medicină de Familie.