Locație în pavilionul Medicale, et. 2

E-mail: gastro@scjus.ro

Aceasta secţie clinică acordă asistenţă medicală de supraspecialitate în patologia complexă de gastroenterologie şi hepatologie clinica.

Activitatea de asistenţă medicală de specialitate se desfăşoara în sistem integrat în:

 • Staţionarul secţie de Gastroenterologie, cu 30 de paturi în care se fac internari obişnuite şi internări de zi
 • Compartimentul de Endoscopie digestivă al secţiei de Gastroenterologie, în care se practică proceduri de înaltă performanţă, atât de endoscopie digestivă superioară cât şi endoscopie digestivă inferioară. Unele dintre aceste proceduri complexe se practică în Blocul operator al spitalului, în compartimentul de Radiologie (pentru procedurile care se fac sub control radiologic) sau în ATI pentru pacienţii care necesită terapie intensivă.
 • Ambulatoriul de specialitate al secţiei de Gastroenterologie aflat în policlinica spitalului, Cabinetul de Gastroenterologie.
 • Prin garda secţiei de Gastroenterologie cu chemare de la domiciliu pentru marile urgenţe digestive, în special hemoragiile digestive.
 • În colaborare strânsă cu serviciul de primiri urgenţe, prin care se fac multe internari de urgenţă.
 • Prin consulturi interdisciplinare acordate tuturor secţiilor spitalului în care se află internaţi pacienţi care au asociat şi patologie digestivă care necesită intervenţii de specialitate sau endoscopii.

Echipa de Medici

 • Medic șef – Conf. Univ. Dr. Adrian Boicean
  – Medic primar medicină internă
  – Medic primar Gastroenterologie
 • Dr. Mocanu Dragoş
  – Medic primar de Gastroenterologie
  – Doctor în ştiinţe medicale
  – Competenţă în Endoscopie digestivă
  – Competenţă în Ecografie generală
 • Dr. Maxim Monica Daniela
  – Medic primar de Gastroenterologie
  – Competenţă in Endoscopie digestivă
  – Competenţă in Ecografie generală
 • As. PL Pr.  Nedelea Cecilia – asistent medical șef

Patologia care se internează în Secția Gastroenterolgie indiferent de teritoriu

 1. Hemoragiile digestive superioare şi inferioare.
 2.  Decompensările şi puseele de activitate ale hepatopatiilor cronice cu hemoragie.
 3. Bolnavii  fără hemoragie, care vin în stare gravă,  în comă, se internează la ATI, în contul gastreoenterologiei numai dacă sunt de gardă medicii acestei secţii, ceilalţi internişti  de gardă vor interna pacienţii în contul secţiilor Medicală I şi II.
 4. Decesele neexaminate de gastroenterolog vor fi înregistrate pe medicul internist care a îngrijit pacientul.
 5. Colecistitele acute cu migrare de calculi.
 6. Icterele mecanice, în vederea efectuări de ercp şi papilosfincterotomie,  procedură standardizată  înaintea oricăror abordări chirurgicale.
 7. Pancreatitele acute mai ales cele biliare.
 8. Abdomenul acut medical.
 9. Cazurile care necesită abordări multiple endoscopice, superioare şi inferioare, diagnostice şi  terapeutice.
 10. Ingestia de corpi străini sau substanţe corozive, în vederea evaluării, prevenţiei stenoării şi eventual dilataţiilor endoscopice.
 11. Cazurile care necesită diagnosticarea , stadializarea şi urmărirea endoscopică a unor  neoplazii  de tub digestiv.
 12. Polipozele digestive.
 13. RCUH şi boala Crohn, care necesită  multiple evaluări şi abordări endoscopice.
 14. Colopatii refractare.

Protocol de Conduită în Hemoragiile Digestive

 • Se vor interna direct pe secţia de Gastroenterologie, după consultul gastroenterologului de urgenţă, cu avizul medicului şef al secţiei Gastroenterologie, între orele 8-13 următoarele :

-Hemoragiile anamnestice (hematemeză sau melenă în zilele anterioare internării)

-Hemoragiile stabile hemodinamic( care nu mai exteriorizează semne de hemoragie de mai multe ore sau zile , care au Hb. ≥8g, care au un raport Puls/ TA<1.

 •  Formele descrise la paragraful anterior, vor  fi internate pentru secţia de Gastroenterologie, între orele 13-08 (în timpul gărzilor), prin serviciul de urgenţă,  de către medicul de gardă de pe linia de Medicală, cu  supravegherea pacienţilor în serviciul de urgenţă, evaluare stării actuale, analize, iar în caz că este depăşită capacitatea de cazare a urgenţei, şi  în secţia de Gastroenterologie sunt locuri disponibile, pacienţii vor putea fi transpuşi pe secţie, după înştiinţarea medicului de gardă de la Medicală, care va avea în supraveghere pacientul cu hemoragie.
 • Hemoragiile digestive severe, active, care continuă să exteriorizeze frecvent hematemeze sau melene, care au Hb.<8, care au un raport Puls/TA ≥1, cu semne de colaps , şoc sau lipotimii vor fi internate obligatoriu în serviciul de ATI, pentru Gastroenterologie, fiind solicitat telefonic gastroenterologul de urgenţă, între 8-13, sau gastroenterologul de gardă de la domiciliu, a cărui număr de telefon şi programare şe află listate la sala de tratament (asistente) de la sescţia de Gastroenterologie, TEL. 187 sau linie directă 215409. În serviciul de ATI va fi solicitat chirurgul de gardă, care împreună cu interinstul şi medicul de gardă ATI, vor stabili conduita. Pacientul va fi reechilibrat, şi stabilizat hemodinamic prin: trnsfuzii de sânge, perfuzii cu substituenţi sanguini, hemostatice şi antisecretorii administrate pe cale parenterală până la sosirea gastroenterologului de gardă.

Gastroenterologul de garda va decide momentul în care se va efectua gastroscopia de urgenţă sau temporizată în fucţie de starea pacientului.

Hemoragiile internate prin urgenţă, între orele 22-07 vor fi reechilibrate hemodinamic, temporizate pentru gastroscopie pentru a doua zi, ora 8.

La bolnavii cu hemoragii active , severe , gastroenterologul va face o endoscopie cu scop de evaluare a severităţii hemoragiei, sursa hemoragiei şi va tenta hemostaza endoscopică, în acest sesns  fiind nevoie de dotarea cu endoscoape şi mai ales  accesorii necesare hemostazei endoscopice ( ace pentru injecţii cu hemostatice şi sclerozante, ligatoare pentru varicie esofagiene, dispozitiv de hemostază cu plasmă cu argon, clipuri etc.)

Bolnavii cu hematemeză repetată, în cantitate mare, au nevoie de sedar profundă şi eventual intubaţie pentu procedura endoscopică, altfel se produce, de regulă, aspiraţia în arborele bronşic cu risc de stop cardio-respirator. Endoscopia la pacienţii intubaţi se efectuează în serviciul ATI, iar la bolnavii la care este nevoie de sedare aceştia vor fi însoţiţi la endsocopie de personal din ATI calificat în resuscitare.

Pentru endoscopia la ATI sau în compatimentul de endoscopie,  din echipa de endoscopie face parte o asistentă de la Gastro şi o infirmieră, iar daca în serviciul de Gastro se află doar o asistentă şi o infirmieră, se va deplasa asistenta de la Gastroe ajutată de o infirmieră de la Medicală I sau II, în funcţie de disponibilitate.

De multe ori hemoragia se reia la interval scurt după hemostază, bolnavul  necesitînd reevaluare de către echipa gastroenterolog-chirug-medic ATI., de aceea bolnavii din ATI vor fi trimişi la salon numai dupa consultul prealabil al gastroenterologului care preia bolnavul.

-Resângerarea din fistule vasculare, din ulcere mari, cu vase mari erodate, a căror hemostază endoscopică nu este eficientă, impune intervenţia chirurgicală de urgenţă.

-Resângerarea din varice rupte impune reevaluare endoscopică, aplicarea de ligaturi suplimentare cu benzi elastice, acestea fiind dovedite ca cele mai eficiente în a stăpâni hemoragia variceală. Ineficienţa ligaturilor este în general apanajul cazurilor terminale la care nici o altă tehnică nu mai dă rezultat. Sonda S-Blakemore este istorie în toate centrele de gastroenterologie, inserţia ei este decorativă, ineficientă, costisitoare, fiind folosită ca ultimă încercare.

 •  H̲e̲m̲o̲r̲a̲g̲i̲i̲l̲e̲ ̲d̲i̲g̲e̲s̲t̲i̲v̲e̲ minore la bolnavi terminali, cu afecţiuni multiple severe, cu acidente vasculare, la hemodializaţi, se vor interna în serviciul de ATI în contul specialităţii de care aparţine afecţiunea de bază, unde va fi solicitat gastroenterologul de urgenţă, în cursul dimineţii, sau telefonic gastroenterologul de gardă la domiciliu.

 

Protocol semnat de şefii de secţie:

-Secţia Clinică Gastroenterologie, Medic şef. Dr.Alexandru Frăticiu

-Secţia Clinică ATI, Medic şef. Dr. Mihai Sava

-Clinica Medicală I, Medic şef. Conf. Dr. Paul Jurgen Porr

-Clinica Medicală II, Medic şef Dr. Beca Corina

-UPU, Medic şef Dr. Roşca Constantin.

-Director Medical, Dr. Cipăian Călin (2011)

Proceduri Endoscopice Diagnostice și Terapeutice Efectuate în Compartimentul de Endoscopie al Secției Gastroenterologie

Compartimentul de endoscopie

ESOFAG:

 • esofagoscopii diagnostice
 • biopsierea leziunilor care impun diagnostic histopatologi, indispensabil in conduita  oncologica actuală
 • efectuarea de coloraţii intravitale pentru biopsare ţintită
 • extracţii de corpi străini
 • diagnosticarea şi evaluarea leziunilor caustice
 • dilatarea stenozelor postcaustice  (cu evitarea intervenţiilor chirurgicale)
 • dilatarea altor stenoze benigne (cu evitarea intervenţiilor chirurgicale)
 • managementul acalaziei prin dilataţii periodice cu balon
 • hemostaza hemoragiilor variceale prin ligaturi cu benzi elastice sau sclerozare(singura alternativă de tratament eficient la aceşti bolnavi-intervenţiile chirurgicale au mortalitate f. ridicată)
 • efectuarea de coloraţii intravitale pentru biopsare ţintită a displaziilor şi a neoplasmelor precoce
 • mucozectomia leziunilor precanceroase (displazii severe în Barrett etc.)
 • proteze esofagiene la mulţi bolnavi cu neo esofagian avansat care nu mai beneficiază de intervenţia chirurgicală
 • tunelizarea tumorilor in vederea protezarii
 • coagularea cu argon plasmă

 

STOMAC-DUODEN

 • diagnosticul acurat al tuturor leziunilor gastrice
 • biopsii pentu evidenţierea infecţiei cu HP, sau pentru dignosticul histologic al leziunilor benigne şi maligne.
 • hemostaza în ulcerele gastrice şi duodenale prin sclerozare, aplicarea de clipuri, coagulare cu plasma argon, utilizarea lasser-ului, cu evitarea intervenţiei chirurgicale
 • hemostaza în hemoragii din varice ale fornixului gastric prin ligaturi  (singura alternativă la aceşti bolnavi)
 • hemostaza în tumori săngerânde inoperabile
 • polipectomii
 • monitorizarea precancerozelor gastrice:polipi, anemia Biermer, stomacul operat
 • instalarea de gastrostome  endoscopic în vederea nutriţiei la bolnavi cu probleme de înghiţit (neoplazici, neurologici, taraţi etc.)
 • endosonografie intraluminală, foarte acurată pentru aprecierea extinderii tumorilor, stadializarea tumorilor
 • efectuarea de drenaje transgastrice pseudochistelor pancreatice.

 

CĂI BILIARE ŞI PANCREATICE

 • diagnosticarea leziunilor benigne şi malingne din zona papilei duodenale şi a  căilor biliare şi pancreatice,
 • biopsii,
 • ERCP diagnostice şi terapeutice
 • papilosfincterotomii
 • extracţia de calculi din coledoc, căi biliare şi pancreatice
 • protezarea unor stennoze benigne şi mai ales malinge ale căilor biliare şi pancreatice, în caz de tumori inoperabile  cu icter mecanic
 • extracţia şi reinserţia unor proteze

 

INTESTIN SUBŢIRE ŞI GROS

 • diagnosticul  acurat al tuturor leziunilor ileonului terminal şi colon
 • biopsarea leziunilor pentru examen histopatologic
 • efectuarea de coloraţii intravitale pentru biopsare ţintită a adenoamelor plate şi a displaziilor
 • hemostaza hemoragiilor din angiodisplazii intestinale şi din diverticuloză prin injecţii hemostatice, aplicarea de clipuri sau utilizarea plasma argon
 • polipectomii
 • urmărirea periodică a bolnavilor polipectomizaţi, prevenţie cc.
 • Screenig pentru depistarea cancerelor colonice
 • stadializarea corectă şi monitorizarea  bolilor majore inflamatorii de colon: RCUH, Crohn, inclusiv în scop de prevenţia a cancerului colonic.
 • monitorizarea bolnavilor neoplazici postoperator, recidive
 • protezarea unor stenoze la bolnavi inoperabili.
 • endosonografie intraluminală foarte acurată pt. diagnostic diferenţial, stadializare tumori

 

ORIFICIUL ANAL

 • diagnostic
 • biopsii din diverse segmente ale tubului digestiv, fie endoscopic fie prin punctii de organ.
 • mici incizii ale unor tromboze hemoroidale
 • ligaturi de hemoroizi cu benzi elastice
 • endosonografie intraluminală anorectală foarte acurată pt. diagnosticarea fistulelor, abceselor, adenopatiilor, stadializarea tumorilor.

Alte Investigații și Proceduri

 • Puncţii hepatice transabdominale
 • Ecografii generale, abdominale şi pelvine
 • Puncţii ecoghidate de organ
 • Paracenteze în scop diagnostic şi de drenaj
 • EKG
 • Secţia are acces la o baterie larga de examinari de laborator, în cdrul Laboratorului central al Spitalului.
 • Examinari histopatologice

Dotare Tehnică

Staţionarul Secţiei are saloane cu 3, 4, 5 şi 6 paturi.

Pentru patologia grava 2 saloane sunt dotate cu instalaţii de oxigen, aspiraţie, trusă de resuscitare, pulsoximetru.Unele saloane au frigider şi TV.

Compartimentul de Endoscopie Digestivă al Secției

Are în componență: 

 • Un salon cu 3 paturi pentru supraveghere şi pregătire a bolnavilor pre şi postproceduri endoscopice, dotat cu instalaţii de oxigen şi aspiraţie, trusă de resuscitare, pulsoximetru.
 • Un cabinet pentru proceduri endoscopice superioare.
 • Un cabinet pentru proceduri endoscopice inferioare.
 • O sala de pregătire, spălare, dezinfecţie, sterilizare şi păstrare a aparaturii  endoscopice.
 • Grup sanitar.
 • Procedurile ensoscopice dificile se efectuează sub anestezie generală în colaborare cu serviciul ATI.
 • Procedurile endoscopice care necesită control radiologic se efectuează în serviciul de Radiologie şi Imagistică, în colaborare cu colegii radiologi.

Aparatura endoscopică din compartimentul de endoscopie este:

 • Compusă din aparate de videoendoscopie produse de firmele internaţionale Olympus şi Pentax.
 • Cuprinde videogastroscoape, videocolonoscoape şi vidieoduodenoscope cu magnificaţie şi NBI, cu vedere centrala şi axială.
 • Electrocauter monopolar şi bipolar.
 • Aparat de coagulare în plasma argon.
 • Prosctoscoape şi anoscoape rigide.
 • Multiple accesorii pentru endoscopii.
 • Instalaţii de aspiraţe.
 • Instalaţii de oxigen.

Activitatea Științifică si de Pregătire Profesională

Activitatea ştiinţifică de cercetare se desfăşoară prin cercetări clinice în patologia specifică digestivă, studii clinice internaţionale etc.

Pentru studenţii şi rezidenţii din specialităţile de gastroenterologie, dar şi alte specialităţi medicale, şi chirurgicale, vizionarea  „live” a procedurilor ensoscopice diagnostice şi intervenţionale, reprezintă o contribuţie importantă asupra formării profesionale, iar participarea lor la asemenea acte medicale sunt de mare interes.

Medicii rezidenţi se pregătesc prin prezentări săptămânale de referate şi prin participarea directă la actele practicate pe secţie şi în compartimentul de endoscopie.

Secţia de gastroenterologie şi compartimentul de endoscopie reprezintă o bună bază de formare şi pentru cadrele medii, şi în principal pentru cele de gastroenterologie şi endoscopie.

În secţia de gastroenterologie funcţionează doi medici cu doctorat în stiinţe mediclal, o perte din cercetarea pentru obţinerea titlurilor fiind efectuată pe secţia noastră.