Telefon: int.426

E-mail: spiaam@scjus.ro

Personal

 • Medic şef: Dr. DANA RUSU, medic primar epidemiologie, specialist medicină de familie
 • Medic: Dr. SIMONA CRISTEA, medic specialist epidemiologie
 • Medic: Prof. Dr. MANUELA MIHALACHE, medic primar laborator (jumătate de normă)
 • Asistent igienă SS: Daniela Miscoci
 • Asistent igienă SS: Delia Bunea
 • Asistent laborator SSD: Cristina Miereanu
 • Infirmier dezinfector: Popa Adriana
 • Infirmier dezinfector: Pompilia Istrate
 • Infirmier dezinfector Popa Cosmin Cornel
 • Agent DDD: Nicolae Ticu

Activități

 1. Elaborarea planului anual de supraveghere şi control al infectiilor asociate asistenței medicale din unitatea sanitară;
 2. Elaborarea cărţii de vizita a unităţii, care cuprinde: caracterizarea succintă a activităţilor acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitara şi tehnica a unităţii în ansamblu şi a subunitatilor din structura; facilităţile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apa, încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea alimentelor; starea şi dotarea spalatoriei; depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a reziduurilor menajere, precum şi a celor rezultate din activităţile de asistenta medicală; circuitele organice şi functionale din unitate etc., în vederea caracterizarii calitative şi cantitative a riscurilor pentru infectie nosocomiala;
 3. Supravegherea infectiilor nosocomiale din SCJUS (activă în ATI I; pasivă , cu registrul de bacteriologie pentru restul spitalului), cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apariţiei focarelor; implementarea măsurilor de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii;
 4. Elaborarea şi actualizarea ghidului de prevenire a infectiilor asociate asistenței medicale, care cuprinde: legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infectiile asociate asistenței medicale, protocoalele de proceduri, manopere şi tehnici de îngrijire, precautii de izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a sterilitatii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere specifice secţiilor şi specialitatilor aflate în structura unităţii, norme de igiena spitaliceasca, de cazare şi alimentaţie etc.
 5. Efectuarea de controale igienico-sanitare in secţii pentru verificarea respectării normativelor şi măsurilor de prevenire;
  – Organizarea şi participarea la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei activităţilor derulate;
 6. Supravegherea şi controlul activităţii de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
 7. Supravegherea respectării circuitelor functionale ale unităţii, circulaţia pacienților şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
 8. Supravegherea şi controlul respectării în secţiile clinice şi paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infectiile asociate asistenței medicale ;
 9. Supravegherea şi controlul corectitudinii înregistrării suspiciunilor de infectie la asistaţi, derularea investigarii etiologice a sindroamelor infectioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infectiilor asociate asistenței medicale ;
 10. Efectuarea anchetelor epidemiologice pentru cazurile epidemice de infectie asociate asistenței medicale ; difuzarea informaţiilor necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinderea de măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
  – Dispunerea, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurilor necesare pentru limitarea difuziunii infectiei, respectiv organizarea, după caz, de triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
 11. Raportarea către şefii ierarhici a problemelor depistate sau constatate în prevenirea şi controlul infectiilor asociate asistenței medicale , Prezentarea activităţii profesionale specifice în fata consiliului de conducere, a directiunii şi a consiliului de administraţie;