CONSILILIUL DE ADMINISTRATIE

    AL SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU

 

    Organizeaza conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului aprobat prin Dispozitia 306/2013 a Consiliului Judetean Sibiu, concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica .

    Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, str. B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, in perioada 18-20 noiembrie, dupa cum urmeaza:

 1. Verificarea de catre comisia de concursa dosarelor depuse, validarea candidatilor  admisi pentru etapa urmatoare si afisarea rezultatelor: 15.11.2013
 2. Test – grila de verificare a cunostintelor pentru cei declarati admisi la etapa 1 : 18.11.2013.
 3. Sustinerea proiectului de management si a interviului de selectie: 20.11.2013

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

 1. a)sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, acreditat potrivit legii, cu diploma de licenta sau echivalenta;
 2. b)sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare profesionala in management, management sanitar, ori au absolvit un masterat sau doctorat, organizat intr-o institutie de invatamant acreditata, potrivit legii;
 3. c)trebuie sa fie cadru  universitar sau medic primar si sa detina titlul stiintific de doctor la o institutie de invatamant superior acreditata, in conditiile legii;
 4. d)  au cel putin  5 ani vechime in posturi/ functii  prevazute a fi ocupate de absolventi  cu studii universitare de lunga durata,  conform legii;
 5. e)nu au suferit condamnari penale si nu se afla  in curs de urmarire penala;
 6. f)sunt apti din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic );
 7. g)nu implinesc  varsta de pensionare conform legii, pana la sfarsitul anului in care se organizeaza concursul;

Dosarele de inscriere se depun la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, str. B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4 , in perioada 07 – 12.11.2013 la secretariatul comisiei de concurs.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda:

 1. a)cerere de inscriere;
 2. b)copia actului de identitate;
 3. c)copia legalizata  a diplomei de licenta sau echivalenta;
 4. d)copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management , management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 5. e)copie legalizata dupa documentele care sa ateste calitatatea de cadru universitar sau de medic primar si dupa documentele care sa ateste detinerea titlului stiintific de doctor la o institutie de invatamant superior acreditata;
 6. f)curriculum vitae;
 7. g)adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata ;
 8. h)cazierul judiciar
 9. i)adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 10. j)declaratia pe  propia raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa.
 11. k)copia legalizata dupa actele care atesta schimbarea numelui , dupa caz;
 12. l)proiectul de management realizat de candidat, depus intr-un plic sigilat.

  Informatii suplimentare privind bibliografia si tema-cadru pentru proiectul de management vor fi publicate pe site-ul spitalului www.scjs.ro si  se pot obtine de la secretariatul comisiei de concurs, tel. 0269/215050/317.

Calendar concurs

Model cerere înscriere

Bibliografie

  Plata publicarii anuntului se face din contul nostru de virament nr. 50414240898 deschis la trezoreria Municipiului Sibiu.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec. Claudiu Stupar