ANUNȚ DE INTENȚIE SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL EDUCATIE SI OCUPARE (PEO) 2021 – 2027

ANUNȚ DE INTENȚIE SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL EDUCATIE SI OCUPARE (PEO) 2021 – 2027

In conformitate cu prevederile art. 34 alin (1) din O.U.G. nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, si art. 46 din HG 829/2022 – Norme metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu (SCJUS) anunță organizarea unei proceduri de selecție partener privat in vederea elaborării, depunerii şi implementării unui proiect in cadrul PEO 2021-2027, Prioritatea P08.
„Creșterea accesibilitatii, atractivitățü şi calitătii invățământului profesional şi tehnic“ Obiectivul specific ESO4.5. „Imbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piață muncii, inclusiv prin validarea invățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)”.

Anunt selectie partener

ANEXE:

Anexa 1 – Scrisoare de intenție Anexa 2 – Fișă partener Anexa 3 – Grilă eligibilitate
Anexa 4 – Grilă evaluare Anexa 5 – Calendarul procedurii Anexa 6 – Declarația de eligibilitate

Lasa un comentariu